GRAVROST - svētku orkestris no sendienām.

GRAVROST spēlē mūziku, ko vairakums ir aizmirsuši un tādās valodās, kuras neviens vairs neprot. Mūsu dziesmas stiepjās no 800 gada līdz 19. gadsimtam, ar uzsvaru uz viduslaiku mūziku.

Dziesmas biezi ir par Kristus ciešanām, Jaunavas Marijas žēlsirdību, pārmērīgu ēšanu, bargiem bruniniekiem un jautriem dzīvniekiem. Dziesmas tiek dziedātas originālvalodā un repertuārā ietilpst vairāk nekā 15 dažādas valodas. Mēs spēlējam vairāk vai mazāk tam laikam atbilstošus instrumentus un taisam savdabīgus aranžējumus ar uzsvaru uz ritmu un gammu. Tas padara mūziku vairāk sekulāru nekā sakrālu. Spēlēt prieks ir svarīgāks nekā teknisks perfektionisms.

GRAVROST bāze ir Rietumzviedrija, bet orkestris viesojas arī visā Zviedrijā un ārzemēs. Ja gribat uzaicināt mūs uzspēlēt, sanjemt informāciju par gaidāmām uzstāšanās reizēm, vai arī vienkārsi pateikt "sveiki", lūdzu rakstiet anglu valoda uz:
info@gravrost.com

GRAVROST spēlē vislabāko vecu un vēl vecāku dziesmu maisījumu!